Enter your keyword

ORTAOKUL

7 ve 8. Sınıflarda Eğitim Sistemimiz Nasıl?

Okul müfredatına ek olarak LGS hazırlık programı çerçevesinde deneme sınavları, performans testleri, hız testleri uygulanır. Kişilik gelişim envanterleri ile bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar uygulanmaktadır. LGS hazırlık biriminin yaptığı haftalık toplantılarda öğrencilerimiz tüm ders öğretmenleri tarafından ortak görüş ile değerlendirilir.

5 ve 6. Sınıflarda Eğitim Sistemimiz Nasıl?

5-6.sınıflarda uyguladığımız program: öğrencilerimizin yaşamı boyunca bir olayı değerlendirebilmesi ve bir problemi çözebilmesi için başvuracağı yolları eğitim süreçlerini de göz önünde bulundurarak planlamamızdır. 5. ve 6. sınıflarda öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltirken Psikolojik ve Rehberlik Danışmanımızın yöneteceği atölyeler sayesinde öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyen, hayata mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmelerini sağlayacak bir program yürütülmektedir.

  • Maker Atölyemiz
  • Anlayarak Hızlı Okuma ve Fotoğrafik Hafıza Teknikleri
  • Eğitim Koçluğu ve Yaratıcı Drama

Atölyelerimiz öncelikle öğrencilerimizin algılama ve sorgulama yetilerini doğru ifade etmeyle, edilgen olmaktan çıkıp etken olmaya,iç disiplini kurabilen bireyler olarak bilime, öğrenmeye açık hale gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir. ortaokulda öğrenmeye başladıkları bilimsel konular hayat boyu öğrenme ve çalışma süreçlerine etki etmektedir. Temel bilimsel kuramlar kavratılmadan eğitime devam etmek ilerideki yaşam ve eğitim sürecini olumsuz etkiler. Sadece eğitim süreçleri üzerinde değil sosyal süreçler üzerinde de durulması gerekmektedir. Bu yüzden sosyal kazanımlara da önem vermekte çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyerek eğitim sürecini daha verimli hale getirmeye çalışmaktayız.