Enter your keyword

Hakkımızda

DESTEK AKADEMİ HAKKINDA

VİZYON

Eğitimin temel ögesinin insan olduğunu bilir, bu bilinçten hareketle başarılı ve idealist nesiller yetiştirmek üzere alanının en iyileri olan öğretmenleri kadrosuna dahil eder.

Öğretmenlerimiz, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahiptirler. Bununla birlikte bilgilerin tazelenmesi, yeni gelişen eğitim trendlerinin takip edilmesi ve mesleki gelişimin devamlılığının sağlanması için öğretmen kadromuzu sürekli bir biçimde hizmet içi eğitime tabi tutarız, öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlık ve tecrübenin yanı sıra güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptir. Destek Akademi öğretmenleri, öğretmen olma bilincine, sorumluluğunu da eklemiş; yeniliklere açık, teknolojiye yatkın eğitimcilerdir. Destek Akademi Kişisel Gelişim Kursları eğitim kadrosu, öğrencilerini daima en öne geçirmek coşkusuyla motive olmuş profesyonellerden oluşur.

Başöğretmen diyor ki;

GELECEK GENÇLERİN, GENÇLER İSE ÖĞRETMENLERİN ESERİDİR.

MİSYON

Odak noktası öğrenci merkezli eğitim olan Kurumdur. Amacımız; öğrencilerimizin bireysel öğrenme özelliklerinin neler oiduğunu keşfederek geliştirilmesi ve akademik başarısının arttırılmasıdır. Öğrenci sayısının sınırlı olması deneyimli öğretmen kadromuzun verimli eğitim verebilmesini, öğrencisinin takibini kolaylıkla yapabilmesini, yüksek oranda birebir iletişim sayesinde kendini ifade etmekte zorlanan öğrencilerin özgüveninin güçlendirimesini sağlamaktadır. Her öğrenci danışman öğretmeni tarafından birebir takip edilir ve Veliye somut verilerle bilgi akışı sağlanır.